Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De gegevens die wij van u vastleggen, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet bevat regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoons-gegevens.

Sturen van persoonsgegevens

Voor het maken van een boeking of reservering hebben wij persoonlijke en daarmee privacy gevoelige informatie van u nodig. Zonder deze persoonlijke gegevens zijn wij niet in staat om de gevraagde service(s) te verlenen.

Tijdens het afronden van uw boeking, vragen wij u om gegevens van thuisblijvers. Wij gaan ervan uit, dat u de betreffende thuisblijvers op de hoogte stelt, dat AmCan-Travel deze gegevens in bezit heeft en uitsluitend zal gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor de organisatie van uw reis. Voor het maken van de reserveringen kan het nodig zijn (een deel van) uw persoonsgegevens door te geven aan luchtvaartmaatschappijen, en/of accommodaties. Deze zullen zich deels buiten Nederland en buiten de EU bevinden. Hierbij betrachten wij de grootste zorgvuldigheid.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht en door onszelf alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven. AmCan-Travel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve op een veilige wijze opgeslagen en verwerkt. Na de reis worden uw privacy gevoelige gegevens verwijderd van onze systemen.

Wijzigingen

AmCan-Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement indien dit wettelijk gezien gewenst of noodzakelijk is. De meest actuele versie van het privacybeleid zal op de website AmCanTravel.nl te vinden zijn.